Ngành y tế triển khai kế hoạch phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội

Mới đây, Sở Y tế đã triển khai kế hoạch thực hiện các chương trình hoạt động để phát triển thể lực và tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô và đất nước, từng bước nâng cao chất lượng giống nòi và tăng tuổi thọ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *